Aktualności

RODO

Szanowny Kliencie CDG Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej nazywamy je „Rozporządzeniem” lub „RODO”). W związku z RODO nie trzeba się z nami kontaktować czy też składać dodatkowych oświadczeń, wystarczy tylko zapoznać się z poniższą  informacją, gdzie dowiesz się m.in. o celu, okresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o przysługujących Tobie prawach oraz o odbiorcach Twoich danych.

INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH- CENTRUM DYSTRYBUCJI GAZU SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GDYNI PRZY UL. PIASKOWEJ 3

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez CDG sp. z o.o.

wymagane przepisami rozporządzenia RODO*.

Przekazanie informacji następuje w związku z zawarciem i realizacją umów z naszymi klientami.

Cel RODO Celem Rodo jest regulacja przepisów o ochronie danych osobowych ma na celu

ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Klauzula zawiera informacje kto jest administratorem danych osobowych,

jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, komu mogą zostać udostępnione

oraz o prawach przysługujących osobom których dane są przetwarzane

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Dystrybucji Gazu sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Piaskowej 3,81-012 Gdynia ,wpisana do rejestru przedsiębiorców,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000149596

NIP 958-13-64-931, o kapitale zakładowym 400.000 zł (zwaną dalej CDG)

W razie potrzeby może Pani/Pan skontaktować się z CDG w formie:

  1. elektronicznej poprzez adres e-mail: rodo@cdg.net.pl

 

  1. pisemnie pod adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”

 

Cele i podstawy prawne

przetwarzania danych

CDG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a/wykonania zawartej umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDG (art.6 ust.1 lit.F RODO), którym jest możliwość realizacji Umowy.;

b/ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDG (art.6 ust.1 lit.F RODO) , którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

c/spełnienia ciążących na CDG obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego(art.6 ust.1 lit.C RODO)

Źródło pochodzenia danych

CDG otrzymało je od Pani/Pana podczas zawierania umowy, podczas jej realizacji lub

złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, smsowej lub telefonicznej.

Kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierającym nas w

świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących

przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz świadczącym usługi:

a/ z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

b/ informatyczne i nowych technologii

c/ obsługi telefonicznej lub elektronicznej

d/ płatnicze

e/  księgowo-finansowe

f/ audytorskie i kontrolne

g/  prawne i windykacyjne
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
CDG będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:
1. Wykonania Umowy- do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń- do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy, roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu
3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CDG, do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania Pani/Pana danych, wynikających z przepisów prawa.
Przysługujące Pani/Panu prawa
Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich poprawiania ,aktualizacji, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek prawa, należy się skontaktować
z CDG, za pomocą form i danych kontaktowych, umieszczonych w poz. Administrator.
Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w celu:
a/ przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie CDG,
którym jest wykonanie umowy
b/ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową
lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych
Osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że CDG wykaże
Istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia
lub obrony roszczeń.
Jeśli zostały naruszone przepisy dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 94/46/WE, określane jako RODO- obowiązujące od 25 maja 2018r.

 

Audyty bezpieczeństwa Jesień 2016

W ostatnich tygodniach został przeprowadzony jesienny audyt bezpieczeństwa w  Oddziałach Spółki. Podczas audytu zostały skontrolowane wszystkie pojazdy zaangażowane w transport butli. Dodatkowo omówiono z pracownikami aspekty związane z bezpieczeństwem i bieżące sprawy Firmy. Działanie takie przeprowadzane są co pół roku przez Zarząd Spółki i mają na celu przede wszystkim sprawdzenie przestrzegania procedur oraz możliwość wypowiedzenia się pracownikom w zakresie aktualnych problemów.
butle-wladyslawowozaladunek-butli-gazowych-z-konteneratransport-butli-samochod-wladyslawowo transport-butli-gazowych-11-kg transport-butli-lpg sklad-butli-stalowych-11-kg sklad-butli-lpg samochod-dostarczajacy-butle samochody-dostarczajace-butle-gazowe dostawa-butli-gazowych-pomorskie butle-gazowe-nowy-dwor-gdanski butle-gazowe-ilawa opole-oddzial opole-oddzial-2 poznan-dystrybucja-gazu-w-butlach butle-w-kontenerach-transportowych

Unia Europejska wspiera CDG

Centrum Dystrybucji Gazu Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Automatyzacja ofertowania, zamawiania, realizacji zamówienia i rozliczania w kontaktach firmy CDG z partnerami biznesowymi w oparciu o system B2B”

Czytaj więcej