Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla CDG Sp. z o.o.

13 lipca 2011

Informujemy, że został pozytywne rozpatrzony wniosek o dofinansowanie z funduszy UE dla CDG Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Pozyskane środki pozwolą na zautomatyzowanie procesów zachodzących pomiędzy naszymi Partnerami a CDG.
Projekt, który zamierza zrealizować Centrum Dystrybucji Gazu Sp. z o.o., będzie polegać na przygotowaniu i wdrożeniu systemu B2B. System ten przyczyni się do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy spółką Wnioskodawcy a jej partnerami biznesowymi. Efektywna współpraca to dzisiaj klucz do sukcesu, jednak aby osiągnąć ponadprzeciętny poziom we współpracy, należy najpierw zweryfikować i zidentyfikować problemy oraz potrzeby tej współpracy.

Realizacja procesów biznesowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych przyniesie wiele korzyści obu stronom współpracy, a więc i Wnioskodawcy, jak również przedsiębiorstwom z nim współpracującym. Usprawnienie procesu ofertowania, zamawiania, realizacji zamówienia oraz rozliczania sprawi, że współpraca pomiędzy partnerami będzie efektywniejsza i wydajniejsza. Dzięki takiej automatyzacji procesów CDG oraz jego partnerzy, będą mieli większy wpływ na to co dzieje się w przedsiębiorstwach partnerów, będą mogli łatwiej zarządzać własnymi zasobami, wpływać na generowane koszty oraz uzyskają możliwość zwiększenia przychodów swoich firm poprzez zdobycie nowych odbiorców.